МИЛЛИОНДОР

Дүнүйөнүн
Эрк жасаган борбору,
СССРдин
Ата журтун коргонуу.
Сураба аны
Комсомолдор билишет,
Ушул гана
Кубат жетет колдогу.
Большевикчил
Өскөн темпти көрө албай,
Аргасыздан
Шылтоолоп кан төгө албай,
Тургандар бар
Жабышса эгер Советке
Күчтүү таптан
Кансырашар өлө албай.
Капиталчыл
Өлкөсүнө кек жасап
Адамдыктын
Бактысы үчүн өскөн тап.
Каалабайт ал,
Каалабайт
Кан төгүүнү
Жеңип чыгат,
Тынчтык асыл саясат.
Туткун Тельман,
Фашисттерди жеңерин,
Биз жеңдик деп,
Дүйнөгө даңк берерин,
Кадимкидей
Кучакташып көрүшүп,
Көзүм жетет
Бүгүн-эртең келерин.
Жарак менен
Бирге кармап даргасын,
Урушуунун
Таба алышпай аргасын.
Миңдеп-миңдеп
Желдеттерин белендеп,
Тургандар бар
Сактан, келип калбасын!
Фашисттерде
Канды суудай төгүү бар
Теңдик үчүн,
Жаштардан көп өлүү бар.
Отуз жылдап
Өмүрү өтүп түрмөдө,
Жарык шоола
Көрүү үчүн болот зар.
Өлүм жетип,
Күтүп турган майданга,
Канды соргуч,
Фашистчилдер байларга,
Миллиондор,
Кана жооп беребиз.
Социалисттик
Өскөн өлкө сайранда!
1934

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

6 − один =