Макал

 • Дарак бир жерде көгөрөт
 • Дартты жөн койсо жайылат, дарыласаң айыгат
 • Дат темирди жейт, дарт өмүрдү жейт
 • Доону төлөбөгөн төлөйт, ооруну кенебеген өлөт
 • Дос айрылат, сөөк кайрылат
 • Дос деген ыйык нерсе, эгер аны баалай билсе
 • Дос күйдүрүп сүйлөйт, душман сүйдүрүп сүйлөйт
 • Дос сыйлайт, душман кыйнайт
 • Дос сыртыңдан мактайт, душман көзүңчө мактайт
 • Дос таарынса, бергенин алат
 • Дос-жолдошуң бир жылдык, куда – сөөгүң миң жылдык
 • Досум дос элек – коон үзгөндө, тескери карап калыпсың – бозо сүзгөндө
 • Досуң баягыдай эмес, баягыдай болсо эч нерсесин аягыдай эмес
 • Досуң миң болсо да, аздык кылат, душ- маның бирөө болсо да көптүк кылат
 • Досуңдун бергенинин тишин ачпа
 • Дөөлөт тоголок, мээнет жалпак
 • Дөөлөттөн артык мээнет бар
 • Дубана таарынса ачка калат
 • Думанадан айбашы үмүт өтүптүр
 • Душман сүйдүрүп айтат, тууган күйдүрүп айтат
 • Душмандашкан киши оңолбойт
 • Душмандын биринчи кадамы, жылмалап айткан саламы
 • Душмандын сырты жылма, ичи кара
 • Душмандын чырагына май тамызба
 • Дүйнөгө түркүк болгон адам жок
 • Дүлөй укканын койбойт, сокур көргөнүн койбойт
 • Дүнүйө – бир тыйындан курулат

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девять + десять =