Макал

 • Шагылы болбой зоо болбойт, шайыры болбой эл болбойт
 • Шайтан өзү жетпеген жерге молдону жиберет
 • Шак мөмөлөгөн сайын ийилет
 • Шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз, такылдаган эчкини суу кечкенде көрөбүз
 • Шамал жерди кургатат, байлык элди жыргатат
 • Шамал жерди кургатат, жамгыр жерди жыргатат
 • Шарыят буйлалаган төө, кайда жетелесең кете берет
 • Шашкан коён, аңга батпайт
 • Шашкан шайтандын иши
 • Шашылган кыз эрге жетпейт, этеги жерге жетпейт
 • Шеги бар – шектенет
 • Шодокондун бүркүтүндөй жутунбай
 • Шыбыр – кеп болбойт, шыйрак – эт болбойт

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 + девять =