Макал

 • Чаап айтканча таап айт
 • Чаба албаган, чалгы тандайт
 • Чабал өрдөк мурда учат
 • Чайкап сүйлөгөнчө, байкап сүйлө
 • Чакырганга келбеген, ымдаганга зар болот
 • Чакыргандан калба, өзүң басып барба
 • Чакырылбаган конок, татардан жаман
 • Чала молдо дин бузат
 • Чала өлтүргөн жыландай
 • Чапанчага камчы чапса, көйнөкчөнгө доо кетет
 • Чапкан сайын көз чыкпайт, айткан сайын кеп өтпөйт
 • Чаппаса билекте калат, айтпаса жүрөктө калат
 • Чапчаң ат арышын таштайт, баары бир күлүктөн ашпайт
 • Чатак сүйлөп чычаалак – чыр адамдын мүнөзү, токтоо сүйлөп жай айткан – сабырдуунун мүнөзү
 • Чатактын түбүн калыс айткан сөз чечет
 • Чептен эрдин күчү бек
 • Чечен – сөздүн эбин табат, дайым кептин кемин табат
 • Чечен алжыса, атагын жейт
 • Чечендин – сөзү алтын, устанын – колу алтын
 • Чиелешкен түйүндү чечиш кыйын, уюлушкан душмандан кетиш кыйын
 • Чийки бышып даамына келет, жаш чоңоюп алына келет
 • Чоң үйдөгү күлсө, кичи үйдөгү ырсаят
 • Чөбү жок деп жерден түңүлбө, малы жок деп элден түңүлбө
 • Чөп жыйнаган малын багат, мал жыйнаган жанын багат
 • Чөп көп жерде бука семирет
 • Чөп ширеси мал семиртет, кеп ширеси жан сергитет
 • Чыгаша чыкпай, киреше кирбейт
 • Чыккан кыз – чийден тышкары
 • Чыккан мээнет – кирген дөөлөт
 • Чыккан тооң бийик болсо, ыргыт канташың ыраак түшөт
 • Чымчык өзүн жан ойлойт, чырпык өзүн тал ойлойт
 • Чын жакшынын ачуусу бар, кеги жок
 • Чын чычалайт, калп каткырат
 • Чынын айткан чырдан алыс, калпты айткан болбойт калыс
 • Чыр аялдын күйөөсү эрте карыйт
 • Чырайлуу көзүнөн эмес сөзүнөн
 • Чычкан көчүгүн көрүп аксайт

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

18 − тринадцать =