Макал

 • Уй мүйүзүнөн сынат, адам сөзүнөн сынат
 • Уйга жүгөн салабы, үйрөнгөн адат калабы
 • Уккан кулакта жазык жок
 • Улук болсоң, кичик бол
 • Улуу сөздө уят жок
 • Улууга урмат, кичүүгө ызат
 • Улууну урматта, кичүүнү ызатта
 • Улуунун сөзүн ук, кичүүнүкүн ойлон
 • Урматтан узарат, уяты чыккан кызарат
 • Урушкандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман
 • Урушта – туруш жок
 • Уруштун башы “бок” жебе
 • Устадан шакирти өтөт
 • Устанын тогоосу жок
 • Устукан мүлжүбөй этке тойбойт, коно жатпай кепке тойбойт
 • Уулдун уулу мекен коргойт, душмандын астын торгойт
 • Уунун сырын мерген билет, жоонун сырын жеңген билет
 • Ууру күч болсо, ээси айыпка жыгылат
 • Ууру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат
 • Ууруну каракчы урат
 • Уурунун көчүгү кууш
 • Ушакчы- ушакчы эмес, ушакты уккан – ушакчы
 • Уядан эмне көрсө, учканда ошону алат
 • Уялбагандан өзүң уял
 • Уят – өлүмдөн катуу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 3 =