Кыш

Албетте кыш мезгили башка мезгилдерден айырмаланып суук жана ызгардуу болот. Бирок ошол эле учурда кышында адам баласы жаратылыштын сырларынан, өзгөчө жана унутулгус көз ирмемдерден ырахат алышат.

Кыш кандайдыр бир сыйкырдуу окуяларга бай десек болот. Айлана чөйрөнүн баары жомоктогудай болгонсуйт.

Албетте, жаратылыштын ар бир мезгили өзгөчө. Ар бир мезгилге карата сейилдөгө болот. Жайкысын сууда сүзүп, күнгө күйсө, кышында чана менен бийик тоолорго, адырларга чыгышат. Талаада лыжа же муз аянтчаларда коньки тебүүнүн кызыктуу учурлары өзүнчө бир окуя.

Кыштын ызгаарын эмес, жылуу нурун, жылуу шооласын тапкансып, баары жыргашат. Адырдан ылдый ак карга из калтырган чана менен баратат.

Табияттын кооз мезгили кыштын өзгөчө көрүнүшү менен айкалышып турат.
Талаанын табияты жайбаракат, бейпилдиктин абалында тургансыйт.

Кыштын кереметтүү, унутулгус көз ирмемдери жан дүйнөнү жаркыратып, жакшы маанай тартуулайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять + семнадцать =