КОЁН ТОМУК ТУТУУ

Баатыр болсом маңдайыман чык,
Чечен болсоң таңдайыман чык.
Чебер болсоң колуман чык,
Көрөгөн болсоң көзгө чык.
Басаган болсоң таманыма чык.
Коендун томугун балдар жутушуп, ал томук дененин бир жеринен теринин
алдынан томпойуп чыгат, ал чыккан жерге карай адамдын жөндөмү билинет.
Коен томук адамдын жөндөмүн кууйт дегенге ишенген.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 × пять =