Кичине балаты үшүдү кышта

Кичине балаты үшүдү кышта,
Токойдон алып келдик, калтырбай тышка (эки жолу).
Канча бир оюнчук кооздоп байладык,
Алтындан тоо буурчак, пряник камдадык (эки жолу).
Айланып биз аны, ырдап, бийледик,
Кутмандуу жаңы жыл, келсең кетпегин (эки жолу).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семнадцать + 11 =