Камбаркан

Созу, обону: Элдики

Баба Камбар барк алып,
Баалап черткен абалтан.
Кыйла кылым жанырды,
Куунун башы Камбаркан.

Ала-Тоого аздектеп,
Арнап черткен абалтан.
Урпактарга мурасын,
Улап черткен Камбаркан.

Тоо булбулу Токтогул,
Толгой черткен абалтан.
Карамолдо, Ыбырай,
Кайрып черткен Камбаркан.

Куронкой, Муратаалы аталар,
Куулоп черткен абалтан,
Куну бугун угулат,
Куунун башы Камбаркан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемь − 2 =