КАЧАНААККА


Кетсең кетсең кете бер,
Керме тоого жете бер.
Балаңдын атын Мамай кой,
Башын отко кактай кой.
Майы чыкса жалай кой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

13 + семь =