Эне тилин билбеген – Байдылда Сарногоев

Тоо инженер Молдобек,
Дайым сүйлөйт орусча.
“Привет” деп кол берет,
Тааныштары жолукса.
Агроном Дүйшө да,
Же орусча так билбейт.
Кыштакта туулуп-өссө да,
Кыргызчалап аз сүйлөйт.
Бассаң, турсаң эрте-кеч,
Байка алардын балдарын.
Аталары келсе кез
“Папалашат” ар дайым.
Орус тили жылдызда,
Биздин улуу заманда…
Бирок кыргыз кыргызча,
Сүйлөбөсө жаман да!
Эне тилин билбеген,
Эси жогун аныктайт.
Эне тилин сүйбөгөн,
Элин сүйүп жарытпайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать + 7 =