БИЗДИН КОЙ


Биздин койлор төлдөдү,
Айран, жуурат көлдөдү.
Козумду жүрөм кайтарып,
Ит, куштун мизин майтарып.
Көөкөрдө көөрчөк айраным,
Көңүлүмдү жайладым.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре × пять =