БИЗДИН КОЙ


Биздин койлор төлдөдү,
Айран, жуурат көлдөдү.
Козумду жүрөм кайтарып,
Ит, куштун мизин майтарып.
Көөкөрдө көөрчөк айраным,
Көңүлүмдү жайладым.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

четыре + четыре =