Ат сыйлаган жөө баспайт

at jonundo makal opt

Тердик, желдик, көрпөчө,
Тизгин, суулук, жүген дейт.
Ак каңкы ээр, басмайыл –
Ат жабдыгы түгөнбөйт.

Ашкан күлүк ат мына,
Арпа берип баккыла.
Жал куйругун түргөн соң,
Жибек жабуу жапкыла.

Көмөлдүрүк каткыла,
Куюшканды таккыла.
Үзөңгүнү чире тээп,
Күндү көздөй чапкыла.

А. Рыскулов

50% LikesVS
50% Dislikes

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пятнадцать + семь =