Ат сыйлаган жөө баспайт

Тердик, желдик, көрпөчө,
Тизгин, суулук, жүген дейт.
Ак каңкы ээр, басмайыл –
Ат жабдыгы түгөнбөйт.

Ашкан күлүк ат мына,
Арпа берип баккыла.
Жал куйругун түргөн соң,
Жибек жабуу жапкыла.

Көмөлдүрүк каткыла,
Куюшканды таккыла.
Үзөңгүнү чире тээп,
Күндү көздөй чапкыла.

А. Рыскулов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × пять =