Адамга канат ат болгон

Автор: Аалы Туткучев

Арыбас үчүн ак жолдон,

Адамга канат ат болгон.

Ок өтпөс баатыр жигитке,

Ок жетпес күлүк чак болгон.

Баатырга күлүк жарашса,

Башына таалай, бак конгон.

Ага окшогон баатырдын,

Айылы жоодон сак болгон.

Жел менен сызып жарышса,

Жеткирген ылдам алыска.

Кулпуруп жалы шибердей,

Кулагы окшоп камышка.

Жинигип өлсө да ыраазы,

Жигитти сүрөп намыска.

Мекенин коргоп душмандан,

Мертинбей чуркап чабышта.

Керилип арыш таштаган,

Келсе эгер аң же арыкка.

Аргымак эгер чалынса,

Айланмак жигит майыпка.

Мүдүрүлгөндү мындай кой,

Туягы койбойт тайып да.

Бир изин ката баспаган,

Мейли түн мейли жарыкта.

Жардамчы болгон баатырга,

Жалпы элди сактап калышка.

Себепкер кылган күлүктү,

Жараткан өзү калыс да. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три + один =