АКЫЙ


Менин энем сурасаң,
Сыр аякка бал куйган,
Сенин энең сурасам,
Ит аякка кан куйган,
Илме тиккен мен энем,
Илелеген сен энең,
Күрмө тиккен мен энем,
Карын жыйган сен энең.
Менин атам сурасаң,
Арчалыга жайлаган,
Сенин атаң сурасам,
Арпа ташып куураган,
Менин атам сурасаң,
Сулулуга жайлаган
Сенин атаң сурасам,
Соку жанчып куураган,
Сайма сайган мен энем,
Самсаалаган, сен энең,
Илме тиккен мен энем,
Илелеген сен энең.
Улуу тоонун боорунан
Улар аткан мен атам,
Улуу кызын ыйлатып,
Үйдө жаткан сен атаң,
Кичи тоонун боорунан
Кийик аткан мен атам,
Кичи кызын ыйлатып,
Үйдө жаткан сенин атаң,
Менин атам сурасаң,
Жабыгынан ай чыккан,
Жалпы атасы бай чыккан,
Сенин атаң сурасам,
Жабыгынан май чыккан,
Жалпы атасы кул чыккан,
Менин атам сурасаң,
Башайы менен бел бууган,
www.bizdin.kg
Манас менен тең тууган,
Сенин атаң сурасам,
Курмушу менен бел бууган,
Кулдар менен тең тууган.
Менин атам сурасаң,
Ала кийиз жазданган,
Сенин атаң сурасам,
Алдырган бука баштанган.
Менин атам сурасаң,
Үрө кийиз жазданган.
Сенин атаң сурасам
Өлгөн бука баштанган.
Менин атам сурасаң,
Укурук алып жылкы айдайт,
Сенин атаң сурасам,
Куургуч алып уй айдайт.
Чериктердин кыздары,
Чепкен бычкан турбайбы?
Челек-челек жарманы,
Кептеп ичкен турбайбы,
Күйөөсү келет дегенде,
Үй ордундай жерге,
Ойноп чыгат турбайбы?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 − восемь =