ЖОЛДОШ КИРОВ

Жан дилин чын, өз табына арнаган,
Эч ким аны майыштыра албаган.
Жолдош Киров, Киров анык большевик
Чыгуу кыйын мындай адам адамдан.
Он-он беш жыл жашасаң аз болгондо,
Толгон ырыс, бакты жеңмек элең го!
Ченемсиз мол, сенде акыл бар эле,
Ленинчилдин ирдүүсүнөн элең го.
Авангарддык ролун алып баратты,
Жаңы өлкөгө жаңы форма жаратты.
Жолдош Киров болоттон бек большевик
Партиянын бепбекем оң канаты.
Жолдош Киров ашкан чечен жан эле,
Биздин аалам Кировго айран таң эле.
Октябрда жеңген таптын туткасы,
Чын ленинчил деген урмат бар эле.
Анын иши күрөш менен башталган.
Айттым го бу чанда чыкчу башка жан.
Акылың бар өзүң эле ойлосоң.
Кандай адам, Ленин шаарын башкарган.
Кандай кабар, аалам угуп алыптыр,
Чоң күчүнөн тап айрылып калыптыр,
Бузуку ит, душмандарга жалданган,
Аңдып туруп Кировду атып салыптыр.
Биз билебиз душман күлөт, кубанат.
«Большевикке ушундай кыл» деп жатат.
Эй, душмандар көп тийише бербегин,
Кармалаба, бекер мылтык от алат.
1935

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

13 − 8 =