ТОРПОГУМ-2

(2-вариант)
Кидиң-кидиң торпогум,
Анжияндын камышын,
Аралаган торпогум,
Атка саман салганда,
Сагалаган торпогум.
Бурган сууга барганда
Булкулдаган торпогум
Ийри сууга барганда
Илкилдеген торпогум.
Тескейдеги бедени,
Терип жеген торпогум
Күңгөйдөгү бедени
Күбүп жеген торпогум,
Өлүп калар бекен деп
Торпогумдан коркомун.
Ашка барган катындар,
Алчаңдабай басыңар,
Жолдо торпок көрүнсө
Бир кабарын айтыңар,
Тойго барган катындар,
Тойтоңдобой басыңар.
Жолдо торпок көрүнсө
Бир кабарын айтыңар
Торпогумдун
талпагы ташка жайылды.
Куйругу кумга сайылды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять + 9 =