Табышмак

Мен көрдүм бир дөбөдөн узун бир жол,
Шол жерде жуушап жаткан он сан миң кол,
Жигиттер акылың болсо ойлоп тапкын,
Негизинде ар жагынан кайыры мол.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 + 20 =