Табышмак

Бувун-бувун жанывар,
Бувунуп турат жанывар.
Оозу-мурдун түк басып
Ийрилип турат жанывар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двенадцать + 2 =