Табышмак

Бирөвү актык үлкөн болсо дагы,
Бирөвү кичиликтен көзгө илмес.
Куштай үнү, айбанчалык жүнү жок,
Үстүнө адам сыпат кийим кийбес.
Жаздын күнү ысык менен жумушу жок,
Кыштын күнү суук деп үйгө кирбес.
Он кадам, он беш кадам жакын жерден,
Каныма атса дагы мылтык тийбес.
Баарында жер жүзүнүн от алса да,
«Кудаанын кудурети» менен отко күйбөс.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 × пять =