Табышмак

Карайган менен карга эмес,
Кампайган менен жылкы эмес.
Артында тоголоткон немеси бар,
Аны оодарып карасаң,
Атаңдан калган мүлк эмес.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

семь + один =