Табышмак

Таманы жаргак үч салаа,
Жыйнала түшөт басканда.
Тизесин бекем өңөрүп,
Төөчө чөгөт жатканда.
Бул куштун атын эл айтат,
Бут шилтеп бала басканда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре + три =