Табышмак

Жүк бурчунда маңкайып,
Каралуу катын отурат.
Качан да болсо ордунда,
Кыймылдабайт кылт этпейт,
Бир жеринен былк этпейт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 − 3 =