Табышмак

Көк торпок болуп жээктен чыктым,
Кулун болуп тээктен чыктым.
Закымданып талаадан чыктым,
Жүгөн катынбай желеден чыктым.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

1 × 3 =