Табышмак

Теңдешсиз бул заманда ага балбан,
Төө моюн, болот дене, өрдөк таман.
Сугунат таш болсо да саман өңдүү,
Ойлонуп тапкылачы ал кандай жан?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × 4 =