Табышмак

Жорго миндим, жолдо жүрдүм чаңы жок.
Отуз уул көрдүм ичинде бир да кызы жок.
Кара суудан каймак алдым музу жок.
Канжыгага каз толтуруп байландым,
Бир да өрдөгү жок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 + 7 =