Табышмак

2Дүйнөдө бар экен чынар терек
Күлүңдөп бүт дүйнөгө жарык берет.
Он беш бутагы бар нурдан бүткөн,
Күнүгө өсүп келет асман тиреп.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четырнадцать + два =