Табышмак

Муун-муун мундуз,
Муун ала кундуз.
Аба кийик териси,
Алты кочкор мүйүзү.
Кап ооз — кийиз
Карга оозу — мүйүз
Кой баласы — шишек.
— Муун-муун мундуз
Мундуз эмей эмне?
Муун ала кундуз
Кундуз эмей эмне?
Аба кийик териси
Териси эмей эмне?
Алты кочкор мүйүзү
Мүйүзү эмей эмне?
Кап оозу — кийиз
Кийиз эмей эмне?
Карга оозу — мүйүз
Мүйүз эмей эмне?
Кой баласы — шишек

Шишек эмей эмне?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *