Табышмак

Бир чөөгүн ичтеринде чайы бардыр,
Ал чайдын кайнай турган жагы бардыр.
Алтын мисте пыяла жандарында,
Патносто мисте, жаңгак, майы бардыр.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

10 + 15 =