Табышмак

Суудан мен барамын суу алмакка,
Идишим кенен эмес бир табакка.
Табагым толор толбос, толуп койбос,
Түшөмүн сарсан болуп мен абакка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

1 + 14 =