Табышмак

Жаратканды жалгаган,
Жаратылыш байлаган.
Эч бир жакка козголтпой,
Өз жайына кармаган.
Ал эмине болучу?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × 5 =