Табышмак

Дүйнөдө бир алп бар көрөсүңбү?
Жаркырайт жалгыз көзү төбөсүндө
Мүчөсү башка-башка толуп жатат,
Кабагы күндүз ачык түндө жабык.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × четыре =