Табышмак

Бир ташка бир байтерек, бүткөн терек,
Башына бир падыша мекен эткен.
Башында ал падышанын алтын тажы,
Акыры ошол тажысы түпкө жеткен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

14 + семнадцать =