Табышмак

Бир жылан ийинден чыгып от ашаган,
Куйругу төмөн жакта суу ашаган.
Жыландын тамагы от, мекени суу,
Дүйнөдө андай нерсе жок, көп жашаган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 − 10 =