Табышмак

Ай талаага бир падыша коргон салган,
Азаптуу менен ажалдуу шого барган.
Кудайдын кудуретин карап турсаң,
Адамзат шонусуна айран калган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четырнадцать + 20 =