Табышмак

Ай талаага бир падыша коргон салган,
Азаптуу менен ажалдуу шого барган.
Кудайдын кудуретин карап турсаң,
Адамзат шонусуна айран калган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

восемнадцать + шесть =