Табышмак

Ободо бир куш бар жалгыз аяк,
Тиштегени чөптөн таяк.
Урган сайын семирет,
Курчанган сайын теминет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

6 + 6 =