Табышмак

Катуу жерди оттогон,
Кайраттуу жерди суулаган,
Чылбырында тээги бар.
Чачпай турган кула атым бар,
Кызыл чийкил жаш бала
Бир нерсеге сугу бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

одиннадцать − одиннадцать =