Табышмак

Күңгөйдөгү таш кудук,
Тегереги ак кудук.
Тескейдеги таш кудук,
Тегереги ак кудук.
Бүркөлгөндө караңгы,
Түнү түшкөн таш кудук.
Ачылганда караңгы,
Ааламга жеткен ак кудук,
Ортосунда сары кыр,
Оргуштап агат булагы.
Жайкалып сонун көрк берет,
Бетеге, шыбак, тулаңы.
Ойлонуп муну ким табат?
Адамда болот бу дагы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × пять =