Табышмак

Эв-эпилдек, жаа жапылдак,
Беш булак, беш булак,
Беш булактын үстүндө кайнар булак.
Кайнар булак үстүндө кара кыя,
Кара кыя үстүндө кара токой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

семнадцать + девять =