Сак күчүк

Айлана мемиреп,
Ала-Тоо керилет.
Бөбөктер,
Бөжөктөр,
Козулар,
Кулундар,
Уларлар,
Улактар,
Уйкуга берилет.
Бир гана сак күчүк,
Уктабайт көрүнөт.
Арсайган тоо жомоктой,
Ай көрүнөт ороктой.
Сак күчүк борсулдайт,
Ууруну,
Бөрүнү жолотпой,
Тоскоолду майтарып,
Уктабайт сак күчүк.

Т. Кожомбердиев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × 5 =