Мугалим жонундо ырлар саптары

Ата-энедей мээрим чачкан,
Көзүңдү ачкан медер көркөм.
Силер да унутпастан эстегиле,
Мугалим, эже-агайды билим берген.

Аман болсун бапестеген балдарың,
Тарбияны балдарыңа арнадың.
Ишиңерге көп ийгилик каалайбыз,
Окуучуңа чексиз эмгек арнадың.

Мугалимдер бизге насаат үлгүсүздөр,
Жол көрсөткөн тунук күзгүсүздөр.
Сиздер дайым ден-соолукта жүрүңүздөр,
Узун-узун, узун өмүр сүрүңүздөр

Бүт дүйнөнү тааныткан карегимсиң,
Мугалим сен экинчи энекемсиң.
Келечек муундардын ачкан жолун,
Шам чырактай өчпөй турган келечексиң.

Айды карай, күндү көздөй барышат,
Жылдыздарга кызыл желек жайышат.
Ким болсо да эң биринчи билимди,
Жөпжөнөкөй мугалимден алышат.

Мугалимдин элге арнаган элеси,
Алгыла деп бышып турган мөмөсү.
Ааламдагы ак-караны тааныткан,
Мугалимдер адамзаттын энеси.

Мугалим бул бир мөмөлүү дарактай,
Тамырында билим суусу аккандай.
Табиятты жаш муунга таанытып,
Талбастыгы ташка тамга баскандай.

Баалайлычы мугалимдин кадырын,
Мертебесин, зоболосун, сабырын.
Мүрөк суудай аруулукту ыроолойм,
Мугалимдер аман болсун ар дайым.

Мугалимдик бийик кесип чынында,
Илим жатат анын түпкү сырында.
Ак эмгегин даңазалап жазышкан,
Канчалаган калемгерлер ырында.

Кичи пейил, жөп-жөнөкөй мүнөзүңүз,
Мектебим дейт, окуучум дейт жүрөгүңүз.
Мугалимдик сапатыңызды туу тутуп,
Ишиңизден кадыр баркты таптыңыз сиз.

Билим берүү майданында өзүңүз,
Арналды го ушул жолго өмүрүңүз.
Окуучуңуздун өскөндөрүн көргөндө,
Сүйүнүчкө толуп турсун көңүлүңүз.

Ардактуу менин эжекем,
Арта берсин баркыңыз.
Сыймыктанам сиз менен,
Чыга берсин даңкыңыз.

Окуучуга тарбия берип келесиз,
Окуучулар айтканымды уксун деп.
Күнү-түнү изденипсиз талыкпай,
Бар тапканыңызды бизге айтып дайыма.

Окуучулар артыңыздан бараткан,
Сырдашыбыз алды-жайды сурашкан.
Сыйлап сизди туу тутамын өзүмө,
Топ ичинде сиз өзгөчө турасыз.

Талыкпастан тамгаларды үйрөткөн,
Мээрим менен, акыл менен сүйлөткөн.
Калем менен кагаз бетин чиймелеп,
Бул ырымды жаздым сизге чын жүрөктөн.

Ата-ападай жарык мээрим төгүп,
Калем кармап жазганымды алгач көрүп.
Кубангансыз жүрөгүңүз толкуп бийлеп,
Аппак үмүт максатка улай өрүп.
Алиппеден башатты оргуштатып,
Сугаргансыз билимге терең-терең.

Эне-тилин так сүйлөтө албаган,
Элде жүрөт мугалимдер сандаган.
А сиз болсо чет тилдерде сайратып,
Окуучуну келечекке камдаган.

Жердин топтой экенин,
Жылдыздын алыс экенин.
Билим алдык мектептен,
Жардамы менен эжейдин.

Ата-тектин бай тарыхы саян бак,
Аны талбай окуучуга баяндап.
Жаратасың улуу сыймык жүрөккө,
Эң бир укмуш турмуштарды баяндап.

Баатыр мүнөз бабаларды даңтадыңыз,
Кенен акыл энелерди мактадыңыз.
Өзүңүз да жан тарыхка айланып,
Өрнөк болуп өтүп барат жашыңыз.

Тентек бала окубаса сабагын,
Иштен кейип, аста бүркөп кабагын.
Катуу айтпай, көңүлгө кир кетирбей,
Көңүлү ооруп калбасын дейт баланын.

Мүнөзү салмак, ачык көңүл бул адам,
Так болгун деп сандарга, дайым айткан.
Таңшып турат сабагында булбулдай,
Бизге берет, билим берет чарчабай.

Аалам сырын сабагыңда тактадым,
Окуучуңду жооп бергенде мактадың.
Түркүн түрдүү сабак жолун түзөсүз,
Үйдү унутуп окуучум деп жүрөсүз.

Бизге берди тарбиясын билимин,
Үйрөнсүн деп биология, география илимин.
Тартип менен өстүк жана чоңойдук,
Эжебизден алып билим тереңдеп.

Бөпөлөп окуучуга жүрөк төшөп,
Өстүрүп окуттуңуз турмуш көзөп,
Дал ошол окуучулар сизди сыйлап,
Кезигүүчү кезек күтөт ардакташып.

Уюштуруп окуу ишин ар дайым,
Апакемдей акыл айткан эжекем.
Ойлоп көрсөм мээнетиңиз зор экен,
Аман болуңуз алтын менин эжекем.

Физикадан мыйзамдарды жаттадык,
Тапшырманы көп берсе да,
Уктабастан аткардык.
Уят кылбай эжекемди мектептен,
“Ак эмгегин актайбыз” – деп ант бердик.

О эжейим канча окуучу чыгардың,
Булак болуп билим менен сугардын.
Ата-журтка кылган ишиң ушул деп,
Жакшысына жар чыгардың, кубантып.

Эжейим окуткан химия сабагын,
Билип алдын кычкылдардын сырларын,
Менделеевдин далай ачкан жыйнагын.

Үйрөтүп кыргыз тилин улам-улам,
Жаттатып алыкулдун ырларынан.
Жаздырып дилбаянды көркөм тилде,
Жакшы эле окуттуңуз бизди улам.

Адамзаттын басып өткөн жолдорун,
Чарчабастан айтып бердиңиз бизге.
Тажабастан танбай окуп, үйрөнүп,
Биз тарыхтын татаал жолун, кырдаалын.

Эң чебер аскердик адис жайын,
Улантып, өркүндөтүп ар муун сайын.
Маңыздуу сабак өтүп үмүт менен,
Окуучуларды машыктырып келет дайым.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

17 + 6 =