Кыргыз тилим (Расулберди Маметов)


Кыргыз тилим – кыргыз үчүн жаралган,
Кымбат баасын улутунан алалган.
Биринчи эле “Апа” деген сөз чыгып,
Билесиңби эне тил деп саналган.

Эне тилде эне сүтү ширелген,
Балдарына эне атайлап жибергең.
Бириктирип ой-максатын, тилегин,
Бир улутту ошол тилге имерген.

Кыргыз тили кыргыз элин сыйлаган,
Калк кубанса кубанып, капаланса ыйлаган.
“Манас” менен “Эр Төштүктү” таштабай,
Кылымдарды сактап келди кыйладан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × 4 =