КӨПҮРӨ


Күн өтө ысыганда мурунку куурап калган, же болоор болбос суу аккан сайларда капысынан эле чоң дарыялар пайда боло калат.
Күндөрдүн биринде заматта күркүрөп агып калган чоң суунун көпүрөсүн-
дөгү калканчы темир торду кырдап бараткан эки бала агып кетет. Аны көр-
гөндөрдүн баары чуркап таяк сунуп, аркан ыргытып жана башка мүмкүн
болгон аракеттерди жасап кармай алышпады. Буркан-шаркан аккан суудан балдар бирде көрүнсө , бирде көрүнбөй тез эле алыска кетти. Чарчаган эл отуруп калышат . Соткасы бар бир жигит адистерди чакырып издетсе,
аларды таппай коюшту.
Эртеси күнү ал балдар мектепке баратканын кошуналары көрүптүр!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × один =