ЁЛКА СОНУН КАРАЧЫ

Созу: Т. Кожомбердиевдики
Обону: С. Жумалиевдики

Аяз ата шаңдуу күлөт,
Ак тон кийген береги.
Кооз кийген кыздар жүрөт,
Колунда бар желеги.
Ар биринин чоңойсо,
Элге тийет кереги.
Баарысына тегиз жакты,
Аяз ата белеги.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × пять =