ЭШМАМБЕТТИН БАРПЫГА БЕРГЕН ЖООБУ:

Барпы уккун тилимди,
Сен келтирдиң мага жиниңди.
Сен кимге айттың табышмак,
Менин ким экеним билдиңби?
Эшмамбет элге ырдаган,
Эл чогулуп сындаган.
Санат ыр менен термени
Ак калпак кыргыз тыңдаган.
Барпы, алты ооз айттың табышмак
Айтканыңа мен уялдым,
Мен табышмагың ырдайын.
Кара тоо башын кар чалса,
Ал энекең болучу?
Житип кеткен жети атаң,
Жети атакең болучу.
Желини сүттүү куу инген,
Ал өз энекең болучу.
Жерди жемире баскан чал буура,
Ал өз атакең болучу.
Узун-узун, узун жол
Учуна чыккан соодагер.
Кыска-кыска, кыска жол
Кырына чыккан соодагер.
Ачуу менен чүчүүнүн,
Даамын таткан ашмачы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

тринадцать + двадцать =