Эсеп 6

Балдар аянтчасында балдар эки жана үч дөңгөлөктүү велосипед тебип жүрүшөт. Бардыгы 21 дөңгөлөк жана 8 велосипед болсо, канча жана кандай велосипед тебип жүрүшөт?

1) 4 үч дөңгөлөктүү жана 4 эки дөңгөлөктүү.

2) 5 үч дөңгөлөктүү жана 3 эки дөңгөлөктүү.

3) 2 үч дөңгөлөктүү жана 6 эки дөңгөлөктүү.

4) 3 үч дөңгөлөктүү жана 5 эки дөңгөлөктүү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

13 − 13 =