Эсеп 11

40 килограмм картошканы 2 капка бирдей кылып бөлүп салышты. Ар бир капка канча кг дан картошка салынды?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 4 =