ЧИКЕЛЕК ОЮНУ


Мында да эки тарап болушат. Бир нерсени алып, эки тараптын башчылары ат
кармашат. Кимиси үстүнө чыкса, ошол чикелекти чабат. Чикелек үчүн бир
метрдей, таякты алып, бир жак узун азыраак жалпак кылышат. Ошол чикелектин жалпак учун бир карыштай баллекти коюп, аны секиртип уруп жиберет. Оюндун башында бир нече кадамды шерт (маара) кылып коюшкан болот. Баллекти урганда ким ошо урулган баллекти кармап алса, же урган жерге таштап, коюлган чикелекке тийгизсе, ошол тарап чикелекти кезектешип ура баштайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 × два =