Айырма

Автор: Менака

Сүрөтчү: Ажит Нараян, Риджута Гате, Винаяк Варма,
Хари Кумар Наир, Мегха Вишванат, Сунайна Коэльо,
Нина Сабаня, Джитин Джейкоб, Раджив Айпе жана
Прия Курьян
Которгон жана адаптациялаган: Марлэн Матназаров

Кыргыз тилинде
Бишкек – 2021


Бул басылма АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги (USAID) аркылуу көрсөтүлгөн Америка элинин колдоосу менен
түзүлдү. Басылманын мазмуну USAIDдин же АКШ Өкмөтүнүн пикирин милдеттүү түрдө чагылдырбайт.

Ajyrma-Kyrgyz-tilinde-1.2-1

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

16 − шестнадцать =