АЙ, АЙ, ТАК, ТАК БУУРУЛ АТ

Тизгин учу диркиреп,
Мингеним кайда суурулат?
Тилимди ал, сүйүү жеткирбейт
Ай, ай, так, так, буурул ат.
Оозунан көбүк чачырап,
Мингеним кайда жулунат?
Баары бир жаштык жеткирбейт
Ай, ай, так, так, буурул ат.
Соорунан тери тамчылап,
Кайда учат күлүк зуулдап?
Карматпайт кыт, кыт күлгөн күн
Ай, ай, так, так, буурул ат.
Мен кой дедим болбодуң,
Көзүмдү ачтым бир убак,
Алдыңда дайра кечме суу
Ай, ай, так, так, буурул ат.
21/ХII 1945
Койсары

Автор

Аватар пользователя

Салта

Мугалим бул – оор нерселерди оңой кылуучу адам. (Р. Эмерсон)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

18 − двенадцать =